Velkommen!

Alle bilder er copyrighted og kan ikke bli brukt av andre uten min tillatelse. Alle rettigheter reservert @Rune Olsen/RolFoto

mandag 1. mai 2017

På nært hold

Noen makrobilder av planter, mose og lav fra april:

Vårpengeurt i s/h
Etasjemosemosaikk
Torvmosepalett
Konglelig prakt
Øyet
Klomosesamfunn
Klomoseteppe
Vårknopper
Lavskog
Furuknopp
Furunåler
Blærelavformasjom i s/h
Blærelavkunst
Elghornlav i s/h
Orrfuglfjær i s/h
Grynrødbeger